Lön efter skatt

Lön efter skatt illustration

I Sverige är det vanligt att man talar om bruttolön när man avser lönen innan skatt och nettolön när det rör sig om hur mycket pengar man faktiskt får i handen efter skatt. För de flesta människor är det nettobeloppet som har störst betydelse för den ekonomiska vardagen, då det är de pengarna som kan användas till att betala räkningar, köpa mat, spara, investera eller spendera på fritidsaktiviteter. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur lön efter skatt beräknas, vilka faktorer som påverkar hur mycket skatt du betalar och vad du kan göra för att möjligen optimera din situation så att du kvarhåller en större del av din inkomst.

Vad bestämmer storleken på din skatt

Skattesystemet i Sverige är progressivt, vilket innebär att den som tjänar mer pengar också betalar högre skatt i procent än den som tjänar mindre. Det grundläggande som avgör hur stor del av din lön som går till skatt är din totala inkomst, var du bor (kommunal skattesats) och vilka avdrag du har rätt till. Den skatt som dras från din lön består av kommunal skatt och i vissa fall statlig skatt. Kommunalskatten varierar mellan olika kommuner men ligger vanligtvis någonstans mellan 29-35 procent. Om din årsinkomst överstiger ett visst belopp betalar du också statlig skatt, som kan vara 20 eller 25 procent beroende på hur mycket du tjänar. Förutom skatt på inkomsten kan det också tillkomma egenavgifter och arbetsgivaravgifter om du är egenföretagare. Dessa avgifter är till för socialförsäkringssystemet och inkluderar bland annat sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pensionsavgifter.

Hur du beräknar lön efter skatt

För att beräkna din lön efter skatt behöver du först och främst känna till din bruttolön, alltså den lön du och din arbetsgivare har kommit överens om innan skatt har dragits. Från denna lön görs sedan avdrag för skatt. Det finns flera hjälpmedel och kalkylatorer online där du enkelt kan få fram en ungefärlig siffra på vad din lön efter skatt blir genom att mata in din bruttolön och din hemkommun. Många av dessa tjänster tar också hänsyn till allmänna avdrag som alla har rätt till, exempelvis grundavdrag. Ytterligare avdrag som kan påverka din skatt är exempelvis ränteavdrag för lån, resor till och från arbetet samt eventuell föräldrapenning. Det är viktigt att komma ihåg att dessa beräkningar är ungefärliga. Den exakta skatten fastställs av Skatteverket när du fått ditt slutskattebesked. Skatteverket tar därvid hänsyn till alla inkomster, avdrag och skattefria inkomster du haft under året.

Skatteåterbäring och kvarskatt

Efter att skatteåret är slut och din deklaration har behandlats av Skatteverket kan det visa sig att du har betalat för mycket eller för lite skatt. Har du betalat för mycket får du tillbaka pengar, vilket kallas för skatteåterbäring. Om det istället visar sig att du har betalat för lite skatt så får du kvarskatt som du måste betala in. Skatteåterbäringen baseras på hur väl din preliminära skatt, den skatt som dragits direkt från din lön varje månad, stämmer överens med den slutliga skatten baserad på din faktiska inkomst och avdrag. Det är därför viktigt att ge rätt uppgifter till sin arbetsgivare och att uppdatera dessa om något förändras i din ekonomiska situation. Att lämna in en korrekt och komplett deklaration är också avgörande för att skatteberäkningen ska bli rätt.

Optimera din skattesituation

Det finns lagliga sätt att påverka din skattesituation så att du får behålla mer av din hårt intjänade lön. Genom att utnyttja de avdrag som Skatteverket erbjuder kan din skatt minskas. Till exempel kan du göra avdrag för arbetsmaterial som du köpt för eget bruk i ditt yrke, omkostnader för resor till och från jobbet samt underhåll av arbetskläder. En annan viktig aspekt för att optimera din skattesituation är att se över ditt sparande. Pensionsavsättningar, såsom tjänstepension eller privat pensionssparande, är ofta avdragsgilla upp till en viss gräns och kan minska din skattebörda samtidigt som du förbättrar din ekonomiska säkerhet inför ålderdomen. För den som driver eget företag finns ytterligare skatteplaneringsmöjligheter. Till exempel kan man välja att ta ut lön eller dividend på olika sätt, beroende på vilket som är mest fördelaktigt ur ett skatteperspektiv. Vidare kan företag göra avdrag för en rad olika kostnader som är kopplade till verksamheten. Det är dock viktigt att komma ihåg att skatteregler kan vara komplexa och att det alltid är bra att konsultera med en skatteexpert eller ekonomisk rådgivare innan man gör större förändringar i sin skatteplanering. är fundamentalt för de flesta människors ekonomi och det lönar sig att ha god kunskap om hur skattesystemet fungerar och vilka möjligheter till avdrag och optimeringar som finns. Genom att vara proaktiv och hålla sig uppdaterad kan du påverka din nettoinkomst positivt och därmed öka din ekonomiska frihet.